Marathi News Paper

Daily Kesari
Dainik Aikya
Deshonnati
Lokmat
Loksatta
Maharashtra Times
Pudhari
Sakal
Tarun Bharat
Saamana
Marathwada Neta
Ekmat
Nava Kaal